Vajinismus Tedavisi Bilgi Portalı

Vajinismus Tedavisi ve Telkin Yöntemi

PDF Yazdır E-posta

vajinismus tedavisi ve telkin, vajinismusun telkinle tedavisi Vajinismusa sebep olan en yaygın nedenler psikolojik kaygılardır. Vajinismusa neden olan bu kaygılar genellikle geçmişte yaşanmış kötü cinsel tecrübe ya da bilinç altına kazınmış gereksiz korkulardır. Psikolojik nedenler arasında diğerleri aşağıdaki gibidir:

  • çocukluktan kalma korkular,
  • aşırı katı bir toplum düzeni içinde yaşama,
  • katı ahlak kuralları ve tabular,
  • suçluluk,
  • ayıp,
  • günah gibi kavramların bilinç altına yerleşmesi,
  • cinsellik ve ilk cinsel deneyim konusunda yerleşmiş yanlış bilgi ve ön yargılar,
  • bilinç altında penisin vücuda girişine karşı bir korkunun olması.

Özellikle "bizim" gibi toplumlarda genç kızlara küçüklüklerinden beri öğretilen "kızlık zarının çok değerli ve korunması gereken bir yapı olduğu" düşünceleri, ileri dönemde bu konuda takınılan katı tutumlardan etkilenmiş kadınlar için riskli bir durumdur. Ayrıca çocukluk döneminde yaşanan kötü tecrübe ve anılar da (taciz veya tecavüzler, ev içi şiddet, katı ebeveyn tutumları) vajinismusa yol açabilir.

Daha önce hiç vajinismus problemi olmayanlarda da yaşanmış kötü tecrübeler sonucunda (doğum, düşük, kürtaj, hoyratça yapılan bir jinekolojik muayenesi gibi) vajinismus problemi gözlemlenebilmektedir.

Bazen de çiftlerin cinsellikle ilgili bilgi eksiklikleri, ilk ilişki ile ilgili yanlış inanış ve önyargılar da beraberinde korku ve paniği getirerek vajinismusa yol açabilir.

Yine bazen, önceden vajinismus tedavisi olmuş olan kişilerde problemin tekrarlaması durumu oluşabilir.

Daha önce belirtildiği üzere çoğu zaman vajinismuslu kişilerde derinlerde (bilinçaltında) cinselliğe ve cinsel ilişkiye yönelik kaygı-korkular yatmaktadır. Bilinç altındaki gereksiz korkuları yenmek için kadının ve erkeğin rahatlatılması, gevşemesi, heyecan ve korkuları yatıştıracak ruhsal bir ortam oluşturulması için uygun psikolojik destek sağlanmalıdır.

Bazı kadınlarda bu yukarıda sayılan nedenlerin hiçbirisi de olmayabilir. (Nedeni bilinmeyen veya belirlenemeyen vajinusmus)


Vajinismusta telkin uygulaması

Telkin son yıllarda vajinismus tedavisi için sıklıkla kullanılmaya başlanmış yöntemdir. Yaklaşık 50 yıl kadar önce, Erickson telkin ile başarılı tedaviler üzerine bilinen en eski vaka bilgisini sağlamıştır. Vajinismus tedavisi sürecinde telkin ile destek literatürde sadece vaka çalışmalarından oluşsa da, cinsel terapide çok gelecek vaat eden bir yöntem olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Vajinismus, bilinçaltının en temel korunma tepkisi olan korku duygusunun abartılı dışavurumudur. Yaşanan bu korku gerçekle ilişkisini kaybetmiş olumsuz bir duygudur. Çünkü kadınların birçoğu bu korkunun temelinde yatan olayı çoktan unutmuşlardır. Bu olaylar daha çok küçük yaşlarda, ya çocukların yanında yapılan cinsel içerikli konuşmaları, ya da çocukları cinsellikle ilgili uyarmak için kurulan yanlış cümleleri kapsar.

Peki nasıl? Acı vereceğinden korkulan şey, erkek cinsel organının vajina içinde yapacağı etki olduğundan bilinçaltı vajinayı koruyacak acil bir çare üretir. Bu da, girişi engellemek için hemen vajina etrafındaki kasları kasmaktır. İlgili kasları öyle güçlü kasar ki erkek ne kadar zorlasa da vajina girişini aşamaz. Eğer ilk denemede bu engel aşılamadıysa bir daha kolay kolay aşılamayacaktır. Çünkü bilinçaltı bulduğu çözümün işe yaradığını görünce artık her ilişki denemesinde bir öncekinden daha güçlü kasacaktır. Görüldüğü üzere vajinusmus, acı çekileceğine dair duyulan korku durumunun yol açtığı fiziksel bir tepkidir. Yani bir hastalık değildir. Cinsel ilişkiyle ilgili yanlış kurgulanmış zihinsel algının olumsuz bir sonucudur.

"Vajinismus tedavisi, telkin ile yapılabilen en yatkın durumlardan biridir."

Vajinismus korku duygusunun aşırılaşmış şeklidir. Korku ne işe yarar? Bilinçaltının en temel korunma tepkisidir. O halde vajinismus bilinçaltından kaynaklı bir korunma mekanizmasıdır. Ama abartılmış bir korunma söz konusudur. Bilinçaltından kaynaklı kontrol edilemeyen her durumda zaten doğal telkin hali söz konusudur.

Gerçek korku kişinin yaşaması için gereklidir. Ormanda ayıyla karşılaşan herkes korkar. Bu gerçek korkudur. Vajinismusta sürmekte olan korku çoğu zaman gerçekle ilişkisini kaybetmiş olumsuz bir duygudur. Telkin tedavisi, gerçekle bağlantısı kopmuş olumsuz duyguları bilinçaltından kaldırmaya yarar. Ama telkin asla gerçek duyguyu ortadan kaldırmaz ve kaldırmamalıdır. Yaşamak için korkuya ihtiyacımız var. Ama işe yarayan korkuya. Yani bizi koruyan korkuya. Korku görevini yaparsa bedende birikmez. Ama görevi eksik kalmış korku, birikmeye devam eder.

Telkin, bilinçaltına tehlikenin bittiğini öğretmek için kullandığımız bir araçtır.

Bazı kaynaklarda vajinismus ve benzeri fobik hastalıklarda nedensiz korkunun söz konusu olduğu söylenmektedir. Bilinçli bir bakış için nedensiz olabilir. Ama bilinçaltı için bu korkuların çok anlamlı nedeni ya da nedenleri vardır. Bilinçaltı açısından o kişi için anlamlı bir iyi niyeti vardır. Bilinçaltı için hala sürmekte olan bir tehlike durumu mevcuttur. İşte telkin bilinçaltına bu tehlikenin bittiğin öğretmek için kullandığımız bir araçtır.

Vajinismus duygusal bir olaya bedensel bir tepkidir. Vajinismus, çoğu kaynakta fiziksel bir hastalık gibi sunulmaktadır. Aslında bu soruna bu şekilde yaklaşmak başlı başına telkin tedavisi gerektiren bir durumdur. Bir kişiyi bir hastalık ismiyle damgalamak hem hastayı hem hekimi baştan zor ve güç bir durumla karşı karşıya olduğuna dair telkin etmektir. Kaynaklar vajinismus nedeni olarak bir çok etken ileri sürmektedir. Genç kız çocuklarına seksin pis ve günah bir şey olarak öğretilmesi, seks hakkında konuşulmaması gerektiği, kızlığın korunması gerektiği gibi telkinlerin vajinismusa neden olduğu ileri sürülmektedir. Doğru olabilir. Ama özellikle Türk toplumu gibi muhafazakâr bir toplumda bu durumda vajinismusun hemen neredeyse her yeni evlenen kadında ortaya çıkması gerekirdi. Gerçek nedeni ancak ve ancak bilinçaltı bilir. Bu nedenle de gerçek nedeni ortaya çıkaracak tek araç analitik telkindir.

Vajinismusta neden ne olursa olsun bir korku mevcuttur. Vajinismus hali sürdükçe sorunun kendisi sorun olmaya başlar. Beklenti, vajinismus halinin doğmasına neden olur. Kişi sorunundan korkar hale gelir. Bu olumsuz beklenti tedavide sorun yaratır. Aslında uygun tedaviyle bilinçaltındaki inanç çözülür ama fiziksel alışkanlık haline gelmiş tepki bir süre devam edebilir. Bu tip kalıplaşmış tepkiler uygun telkin teknikleriyle ortadan kaldırılır.

Vajinismus telkin yöntemiKurtulması gereken durum vajinismus halidir. Yani ilahi bir güç kendisine bu illeti göndermiştir. Kendisinin bir hastalığı vardır ve bu hastalık bu sorunu ortaya çıkarmaktadır. Bu bakış açısı baştan aşağı tüm mantık kurallarına aykırıdır. Bu başlı başına çözülmesi gereken bir telkin edilmişlik halidir. Telkin olmuş tıbbın telkin olmuş halini hastaya da nakletmesidir. " iyileşmesi zor bir hastalık var". Vajinismusun basit bir korkudan ne kadar ciddi bir hastalık haline getirildiği şu tanımından bellidir. Tüm ciddi tıp kitapları ya da internet siteleri vajinismusu vajina kaslarının 1/3 alt bölümünün kasılması olarak tanımlar. Yani daha üst kısımdaki kaslar kasılırsa bu başka bir hastalıktır (!).

Hâlbuki ortada sadece fiziksel bir tepki hali vardır. Hastalık yoktur. Bilinçaltı geçmişin de telkin edici etkisiyle her cinsel ilişki eyleminde bu birikmiş korkuyu ortaya çıkarır. Ama telkin edici ya da iyileştirici telkinleri verirken yararlandığımız kuvvetlendirme kuralı vajinismus gelişmesinde de etkilidir. Yani aynı yönde her telkin bilinçaltındaki benzer inancı güçlendirir. Her yeni telkin en alttan itibaren kendinden önceki her telkini güçlendirici etki yaratır. Yani ilk alınan telkin zaman içinde en güçlü telkin haline döner. Her cinsel ilişki teşebbüsü bu nedenle bir öncekinde daha güçlü tepki doğurur. Ya da daha öncekinden daha hafif güçte bir telkin şiddetli telkin kadar güçlü tepki yaratır. Korku korkunun atasıdır. Ve artık bilinç devre dışıdır. Hiç bir bilinçli çalışma bu gücü kolay kolay yıkamaz telkin dışında. Geçmişin telkinini ancak telkinle devre dışı bırakabilirsiniz.

Evet hastalığı hakkında telkin edilmiş kişi bir sonuç olan vajinismus halini bir neden olarak yorumlar ve vajinismustan kurtulmak için çare arar. Cinsel ilişki korkusunun kendisinden korkmaya başlar. Yani korkusundan korkar hale gelir. Fobiler özünde korkudan korkmaktır. Yani vajinismus geçirme fobisi başlar. Bu fobi başlı başına vajinismus krizini oluşturacak bir ortam yaratmaya başlar. Telkinin birinci kuralı işlemeye başlar. Zihin neye odaklanırsa kişinin başına o gelir.

 

Diğer konular;